Copyright

We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kennis kunnen nemen van de ideeën, artikelen en video’s die op Me Judice gepubliceerd worden. We juichen verspreiding van de inhoud van Me Judice dan ook toe, mits het op de juiste wijze en met de juiste intentie gebeurt. Daarom hebben we een aantal richtlijnen opgesteld.

Artikelen

  • De titel en eerste zinnen van elk artikel mogen zonder toestemming worden overgenomen met de bronvermelding www.mejudice.nl en, indien online, een link naar het artikel
  • Citeren uit Me Judice artikelen is toegestaan (zonder toestemming) met (minimaal) de naam van de auteur(s), de bronvermelding www.mejudice.nl en, indien online, een link naar het artikel. Uitgebreide citeer-instructies zijn te vinden onder elk artikel
  • Integraal overnemen van een artikel op Me Judice is alleen toegestaan voor offline media (zonder toestemming), en met in ieder geval de bronvermelding www.mejudice.nl
  • Integraal overnemen van artikelen door online media is niet toegestaan zonder toestemming van de hoofdredactie. Toestemming kan worden verkregen via redactie@mejudice.nl. Bij overname dienen in ieder geval opgenomen te worden: de naam van de auteur(s) en de zin  “Dit artikel is overgenomen van www.mejudice.nl”, met een link naar het artikel.
  • De artikelen op Me Judice mogen niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden

Overige content

Op de video’s en overige content van de website www.mejudice.nl is een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Nederland (CC BY-ND 3.0) van toepassing, tenzij anders vermeld. Onder naamsvermelding verstaan wij: www.mejudice.nl met, indien online, een link naar de site.

We blijven graag op de hoogte van waar artikelen worden overgenomen of genoemd. Daarom stellen we het op prijs om via ons mailadres redactie@mejudice.nl op de hoogte gesteld te worden van overname.

Hoofdredactie

Selecteert en accepteert artikelen voor deze website.
Kees Koedijk image

Utrecht University, Vrije Universiteit Amsterdam, CEPR

Adriaen Luijks image

Me Judice, Rabobank

Ontvang updates via e-mail