Publiceren

Me Judice gebruikt bij het beoordelen van bijdragen dezelfde instructies en richtlijnen zoals die gelden bij de zusterorganisatie VoxEU.org. Me Judice moedigt alle economen aan om opiniestukken of columns aan te bieden die tenminste moeten voldoen aan de volgende eisen:

  • Werk vertegenwoordigen dat nog niet eerder is gepubliceerd of elders op een site staat
  • Geschreven in een analytische stijl die een column of opiniestuk voor een krant overtreffen maar die veel meer toegankelijk is dan een wetenschappelijk artikel
  • De inhoud moet beleidsrelevant zijn en gebaseerd op onderzoek, bij voorkeur eigen onderzoek

Inzendingen moeten worden gestuurd naar redactie@mejudice.nl. De bijdrage moet tevens informatie bevatten over de auteur(s), in het bijzonder de huidige werkkring, een digitale foto van de auteur(s)(bij voorkeur jpg formaat) en de URL van de homepage van de auteur(s). Indien auteurs in hun artikel gebruik maken van een figuur, dan dienen de originele data in Excel-formaat te worden aangeleverd zodat de figuur eventueel opnieuw opgemaakt kan worden.

De redactie van Me Judice zal bepalen welke inzendingen worden geaccepteerd en zal de auteurs via email op de hoogte stellen van de beslissing. De redactie houdt zich het recht voor om inzendingen niet te plaatsen.

Hoofdredactie

Selecteert en accepteert artikelen voor deze website.
Kees Koedijk image

Utrecht University, Vrije Universiteit Amsterdam, CEPR

Adriaen Luijks image

Me Judice, Rabobank