Bart Nooteboom

Gastauteur Universiteit van Tilburg, CentER Innovation Research
Bart Nooteboom image
Bart Nooteboom

Bart Nooteboom is als part-time professor Innovation policy verbonden aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen aan de Universiteit van Tilburg.

RSS

Artikelen

Ethische ontsporing van de markt voedt populisme image
Ethische ontsporing van de markt voedt populisme
1 sep 2016 |
Onder de noemer van vrije marktdenken is het tegenovergestelde gerealiseerd: de macht van gevestigde partijen – in het bijzonder die van multinationale ondernemingen – is versterkt in plaats van ondermijnd. De uitwassen hiervan – exorbitante winst...
gezondheidscentrum
Kleine gemeenten met grote taken
3 mei 2016 |
Door de verschuiving van overheidstaken naar lokaal niveau lijken kleinere gemeenten gedwongen te fuseren met andere gemeenten. Dan gaat het idee van lokaal ingebedde dienstverlening verloren. Maar er is een alternatief, stelt Bart Nooteboom: geme...
azc
De economie van asielzoekerscentra: houd het kleinschalig
1 mrt 2016 |
Alleen wie uitsluitend denkt in termen van meetbare aspecten van efficientie op korte termijn ziet iets in grootschalige vluchtelingenopvang. Zodra de blik verruimd wordt en sociale en politieke factoren ook meewegen slaat het voordeel uit richtin...
Economie is niet in staat tot interdisciplinariteit image
Economie is niet in staat tot interdisciplinariteit
21 dec 2015 |
Economie gaat vrijages aan met andere wetenschapsgebieden als sociale psychologie en neurowetenschappen, maar lijkt niet in staat zich werkelijk te vernieuwen. Veel economen brengen de analyse uiteindelijk terug tot prikkels en nut. Dit terugkeren...