Hens Runhaar

Gastauteur

Wageningen University, Copernicus Instuut/Universiteit Utrecht

Onderwerpen:
Hans Runhaar

© Foto Hens Runhaar

Hens Runhaar is buitengewoon hoogleraar Beheer van Biodiversiteit en Agrarisch Landschap bij de Bos- en Natuurbeleid groep van Wageningen University and Research en universitair hoofddocent bij het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling van de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek richt zich op de vraag hoe boeren en andere bedrijven in agri-food ketens kunnen worden gestimuleerd om negatieve ecologische impacts te minimaliseren en de bijdrage aan natuur en landschap te maximaliseren. Aandachtspunten in dit onderzoek zijn de evaluatie van sturingsarrangementen voor natuurbeheer door boeren; de rol van de 'framing' van natuur- en biodiversiteitsdoelen voor de sturing daarop; en de organisatie van kennisproductie die 'natuurinclusieve' landbouw maximaal ondersteunt. Daarnaast gaat zijn belangstelling uit naar nieuwe verdienmodellen voor 'natuurinclusieve' landbouw. Zijn onderzoek richt zich verder op vergroening van het overheidsbeleid en het opnemen van milieudoelstellingen in sectoraal beleid en praktijk. Hens is de initiatiefnemer en coördinator van de International Working Group on Environmental Policy Integration of the Earth System Governance Taskforce on Conceptual Foundations.

Artikelen

Transitie landbouw
Een transitie naar natuur-inclusieve landbouw: van ‘waarom’ naar ‘hoe’
Het wordt steeds duidelijker dat het Nederlandse landbouwmodel zijn grenzen heeft bereikt en er een transitie nodig is om de landbouw meer in harmonie met milieu, natuur en landschap te brengen. De roep om een dergelijke transitie begint zelfs van...

Hens Runhaar op Twitter

RT @jwerisman: Overstap naar milieusparende landbouw lijkt goed betaalbaar. https://t.co/MeWzr4kox8 #FD
27 mrt 2018
Ca. 40 ringslangetjes kropen in onze broeihoop op Fort Blauwkapel in Utrecht uit het ei, mooie beloning voor paar u… https://t.co/suk2NvKyhq
23 mrt 2018
RT @hanolff: Voor wie zich nu grote zorgen maakt over het welzijn van de grote grazers in de #Oostvaardersplassen: besef dat dierenwelzijn…
1 mrt 2018
RT @BoerenNatuurNL: Weten hoe je agrarische bedrijfsvoering meer natuurinclusief maakt en ontdekken welke rol pilots spelen om dit te teste…
28 feb 2018
RT @UtrLandschap: Natuur en erfgoed zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Park Vliegbasis Soesterberg dankt zijn hoge natuurwaarde juist…
9 feb 2018