Jerry van Dijk

Gastauteur
Copernicus Instuut/Universiteit Utrecht
Onderwerpen:
Jerry van Dijk
© foto Jarno Verhoef
Jerry van Dijk is universitair docent Natuurontwikkeling en -beheer bij het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling van de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek en onderwijs richten zich op de impact van milieuverandering op ecosystemen en populatiedynamiek van soorten in de context van natuurbeheer. Omdat de oorzaken van die milieuveranderingen vaak liggen in niet-duurzame landbouw, houdt hij zich ook bezig met de verduurzaming van het voedselsysteem. Daarbij richt hij zich op het modelleren van landgebruiksverandering en de gevolgen daarvan op natuur in het landelijk gebied, kennisontwikkeling over duurzame landbouwmethoden en agrarisch natuurbeheer. Hij adviseert NGO’s, Waterschappen en het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit over verduurzaming van het Nederlandse landbouwsysteem en werkt samen met verschillende duurzame landbouwinitiatieven, waaronder Herenboeren, aan kennisontwikkeling voor natuurgedreven voedselproductie. Jerry was van 2009 tot 2012 hoofdredacteur van Landschap, het Nederlandse wetenschappelijk tijdschrift voor Landschapsonderzoek.

Artikelen

Transitie landbouw
Een transitie naar natuur-inclusieve landbouw: van ‘waarom’ naar ‘hoe’
Het wordt steeds duidelijker dat het Nederlandse landbouwmodel zijn grenzen heeft bereikt en er een transitie nodig is om de landbouw meer in harmonie met milieu, natuur en landschap te brengen. De roep om een dergelijke transitie begint zelfs van...