Marko Hekkert

Gastauteur

Copernicus Instituut/Universiteit Utrecht

Marko Hekkert image

(c) UU

Marko Hekkert is hoogleraar Innovatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Hij is directeur van het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling en voorzitter van de sectie Innovatiewetenschappen. Zijn onderzoek richt zich op het begrijpen van de opkomst van schone en duurzame technologie en de transitie van socio-technische systemen richting duurzaamheid. Hij heeft veel onderzoek gedaan naar de energietransitie en recentelijk naar de circulaire economie. Hij bestudeert verandering met name vanuit een systeemperspectief en is een van de grondleggers van de theorie over Technologische Innovatiesystemen. Marko is lid van het begeleidingscollege van het Planbureau voor de Leefomgeving en Raden van Advies van "de Groene Zaak" en "Het GroeneBrein".

Artikelen

Missiegedreven innovatiebeleid: Twee vliegen in één klap? image
Missiegedreven innovatiebeleid: Twee vliegen in één klap?
Maatschappelijke uitdagingen vormen het fundament van missiegedreven innovatiebeleid. Hoe kan zo’n beleid succesvol zijn? En zijn maatschappelijke missies verenigbaar met economische groei? De Utrechtse innovatiewetenschappers Janssen, Hekkert en ...
Maatschappelijke missies en innovatiebeleid: hoe gaan ze samen?  image
Maatschappelijke missies en innovatiebeleid: hoe gaan ze samen?
De overheid staat voor de “dubbele uitdaging” om beleidsdoelen rondom maatschappelijke uitdagingen en economische groei te verenigingen. Deze redenering heeft geleid tot een steeds luider klinkende wens om maatschappelijke uitdagingen centraa...
Transitie landbouw
Een transitie naar natuur-inclusieve landbouw: van ‘waarom’ naar ‘hoe’
Het wordt steeds duidelijker dat het Nederlandse landbouwmodel zijn grenzen heeft bereikt en er een transitie nodig is om de landbouw meer in harmonie met milieu, natuur en landschap te brengen. De roep om een dergelijke transitie begint zelfs van...
Innovatiebeleid in tijden van maatschappelijke uitdagingen image
Innovatiebeleid in tijden van maatschappelijke uitdagingen
Hoe kunnen we het beste nadenken over innovatie nu er grote maatschappelijke transities nodig zijn. Volgens Koen Frenken en Marco Hekkert is het bestaande stramien van denken, waarin marktfalen en systeemfalen een centrale rol spelen, niet meer vo...