Bert Hof

Gastauteur
SEO Economisch Onderzoek
Bert Hof
BH
Bert Hof is senior onderzoeker in het cluster Mededinging en Regulering van SEO Economisch Onderzoek. Hij is gespecialiseerd in Maatschappelijke Kosten-Batenanalyses (MKBA’s), marktordenings- en reguleringsvraagstukken en de elektriciteitssector. De gewenste rol van de overheid is een terugkerend thema in zijn onderzoek. Recente projecten betreffen een evaluatie van het Nederlandse stelsel van corporate governance code en monitoring en het opstellen van een afwegings- en reguleringskader voor investeringen in interconnectoren. Eerder werkte hij in de clusters Regio en Transport en Arbeid en Onderwijs bij SEO Economisch Onderzoek. Tevens was hij werkzaam bij Bureau Beleidsonderzoek van de Inspectie der Rijksfinanciën van het ministerie van Financiën.

Artikelen

aandeelhoudersvergadering
Maak bekend hoe bedrijf scoort op corporate governance code
Publiceren hoe individuele bedrijven scoren op de corporate governance code komt het ondernemingsbestuur ten goede. Hetzelfde geldt voor het scherper uitwerken van het doel van informatievoorziening in de code. Dit stellen Bert Hof en Marco Kerste...