Marco Kerste

Gastauteur

SEO Economisch Onderzoek, Amsterdam

Kerste
Marco Kerste

Marco Kerste is Clusterhoofd Finance van SEO Economisch Onderzoek. De rode draad in zijn onderzoekswerkzaamheden wordt gevormd door het snijvlak van de publieke en private sector op die gebieden waar financiële vraagstukken bepalend zijn in bedrijfs- of overheidsbeslissingen. Zijn affiniteit en ervaring liggen op het vlak van marktwerking in en regulering van financiële markten. Daarnaast is hij gespecialiseerd in financiële vraagstukken in het publieke domein, zoals de waardering van publieke goederen. Zijn interesse in de financiële kant van het publieke domein resulteert ook in een brede blik op financiële markten en -instellingen, waardoor hij veel ervaring heeft met aanpalende sectoren zoals bijzondere financiële instellingen (ook wel: brievenbusmaatschappijen) en schaduwbankieren. Voor zijn komst naar SEO Economisch Onderzoek was hij tien jaar werkzaam in de financiële sector.

Artikelen

Strengere kapitaalregels Bazel zorgen voor spagaat DNB image
Strengere kapitaalregels Bazel zorgen voor spagaat DNB
DNB verzet zich tegen voorgestelde regels om kapitaalvereisten op tophypotheken te verhogen, omdat dit de kredietverlening zou remmen. Volgens de SEO-economen Biesenbeek en Kerste is dat tegenstrijdig met eerdere inspanningen van DNB ter verbeter...
aandeelhoudersvergadering
Maak bekend hoe bedrijf scoort op corporate governance code
Publiceren hoe individuele bedrijven scoren op de corporate governance code komt het ondernemingsbestuur ten goede. Hetzelfde geldt voor het scherper uitwerken van het doel van informatievoorziening in de code. Dit stellen Bert Hof en Marco Kerste...
Afbeelding van een hartslagmonitor
Winstuitkering ziekenhuizen welkom, met een paar aanpassingen
Een rondetafelgesprek van de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid vorige week leverde veel verwarring op over het wetsvoorstel ‘winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg’. Voorop staat dat winstuitkering voor ziekenhuizen een onl...
Verhoogd plafond Nationale Hypotheek Garantie risicovol image
Verhoogd plafond Nationale Hypotheek Garantie risicovol
De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) moedigt toetreding aan van kleine, vaak buitenlandse hypotheekverstrekkers op kosten en risico van de staat. Dit zou gewenst kunnen zijn om een voldoende ruim aanbod van kleine, relatief risicovolle hypotheke...