Frank den Butter

Economenpanel, Gastauteur
Vrije Universiteit Amsterdam
Portret van Frank den Butter
Frank den Butter

Prof. Dr. Frank A.G. den Butter (1948) studeerde econometrie aan de Universiteit van Amsterdam en is gepromoveerd op een onderwerp over de macro-economische modelbouw aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij was lange tijd (1973-1988) werkzaam bij de Nederlandsche Bank. Sinds 1988 is hij hoogleraar Algemene Economie aan de Vrije Universiteit. Hij was van 1998 tot 2003 lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Daarbij was hij (mede) initiator van onder meer de rapporten Generatiebewust beleid, Doorgroei van Arbeidsparticipatie en Nederland Handelsland. Een aanbeveling uit dat laatste rapport volgend is hij momenteel bezig met de opzet en uitbouw van een kennisinstituut op het gebied van handel en transactiemanagement (RITM). Frank den Butter is tevens oprichter van een succesvolle onderzoeksgroep op het gebied van de arbeidsmarkt bij de VU (ALERT) en was o.m. lid van de CCS, de Centrale Plancommissie, SER commissies, en diverse commissies van NWO (o.m. Milieu & Economie, Vici) en van de overheid. Hij was jarenlang voorzitter van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde en is erelid van deze vereniging. Hij is lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen en hij is voorzitter van het curatorium van het Economisch Instituut voor de Bouw.(EIB).

Frank den Butter heeft vele wetenschappelijke publicaties, zowel in de internationale als in de Nederlandse literatuur.

Artikelen

Het geheim van Alibaba image
Het geheim van Alibaba
Alibaba is in korte tijd uitgegroeid tot het grootste internet handelsplatform in de wereld. Volgens de Amsterdamse hoogleraar Frank den Butter en de Chinese studente Xiaoyi Wu weet Alibaba uitstekend in te spelen op de Chinese cultuur en institut...
drop off
Griekenland als gijzelnemer: waarom het spel nu over is
De Griekse crisis is te zien als een gijzeldrama. De Griekse regering nam de euro in gijzeling en vroeg als losgeld zo gunstig mogelijke financieringsvoorwaarden. Dit werkte zo lang een Grexit ondenkbaar was. Nu is dat niet langer het geval, en is...
containership
Dienstverlening draagt groei industrie, niet andersom
Slimme dienstverlening is cruciaal voor de maakindustrie, omdat het de wereldwijd versnipperde productie verbindt. Productiviteitsgroei zit vooral in organisatorische innovaties en handelsinnovaties en minder in de productiesfeer. Het maakindustri...
senioren
Pensioenadvies SER blind voor ongelijkheid
Het pensioenadvies van de SER zoals het er nu ligt houdt onvoldoende rekening met effecten van pensioenhervormingen op de welvaartsverdeling in het hier en nu tussen arm en rijk, jong en oud en hoog- en laagopgeleiden. Daarmee biedt het geen goede...