Me Judice is een onafhankelijk discussieforum met als doel het debat onder economen te stimuleren. Economen worden uitgenodigd om te schrijven over onderwerpen die het publieke belang raken. De lezer of auteur kan zowel een leek zijn met interesse in economische vraagstukken, als een beleidseconoom bij overheid of bedrijfsleven, of een academicus.

Blijf op de hoogte van de laatst geplaatste artikelen en volg Me Judice via Twitter en LinkedIn.

Achtergrond

Me Judice is niet op enige wijze verbonden aan een politieke stroming of partij. Artikelen worden voornamelijk geschreven door economen die graag wetenschap en beleid combineren. Echter, het staat een ieder vrij om artikelen in te sturen, zolang deze maar gebaseerd zijn op helder economisch denken of onderzoek.

De website is in mei 2008 opgericht door Kees Koedijk en Harry van Dalen. Me Judice (www.mejudice.nl) heeft zich weten te ontplooien tot een gerenommeerd online forum voor het onafhankelijk denken op het gebied van economie en economisch beleid. Wetenschappers, beleidsmakers en opinieleiders wordt een centraal platform geboden om het economisch debat vanuit verschillende perspectieven te belichten. Me Judice zoekt daarbij naar de juiste balans tussen actualiteit en wetenschappelijke diepgang in het aanbod van haar content, waarbij kwaliteit en onafhankelijkheid voorop staan; een ontwikkeling waar in toenemende mate grote behoefte aan is. De stichting Me Judice wordt financieel gesteund door economie- en bedrijfskundefaculteiten van Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit Utrecht.

De managing editor van de site is op dit moment Adriaen Luijks. Het stichtingsbestuur omvat vertegenwoordigers van alle sponsors van Me Judice en in het dagelijks stichtingsbestuur hebben Kees Koedijk (Utrecht University) en Piet Eichholtz (Maastricht University) zitting.

Contact

Indien u contact met ons wilt opnemen dan kan dat via de volgende e-mailadressen, voor:

English

Me Judice is an independent discussion forum that aims to stimulate public discussion on economic policy issues in the Netherlands. Me Judice welcomes contributions from economists on issues which deal or connect with the public interest. The articles are aimed at readers who possess a basic knowledge of economics, ranging from people with a general interest in economic affairs to experts in government, industry or academia.

The website is not linked in any way to a political movement or party. The contents are the work of a core group of economists who like to apply the insights of economic science to questions of public policy. Me Judice welcomes contributions from others, provided they are based on clear economic analysis.

Hoofdredactie

Selecteert en accepteert artikelen voor deze website.
Kees Koedijk image

Utrecht University, Vrije Universiteit Amsterdam, CEPR

Adriaen Luijks image

Me Judice, Rabobank