Recente artikelen

Renteverlaging in de VS is onvermijdelijk image
Renteverlaging in de VS is onvermijdelijk
De hoge inflatie die ontstond na de coronacrisis lijkt beteugeld. Ondanks de in hoog tempo verhoogde beleidsrente, bleef een economische recessie uit. De economie van de VS ligt dus op koers voor een zachte landing. Toch acht John Lorié een rentev...
Afscheidsrede Lex Hoogduin: De onzekerheid van het bestaan en de wet van de potentiële verrassing image
Afscheidsrede Lex Hoogduin: De onzekerheid van het bestaan en de wet van de potentiële verrassing
Op donderdag 27 juni 2024 gaf emeritus hoogleraar complexiteit en onzekerheid in financiële markten en financiële instellingen Lex Hoogduin zijn afscheidsspeech aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij gelooft niet langer in de maakbare economie. ‘...
Het is ‘moeilijk uit te leggen’ dat pensioensparen in de tweede pijler vaak gunstiger is dan in de derde pijler image
Het is ‘moeilijk uit te leggen’ dat pensioensparen in de tweede pijler vaak gunstiger is dan in de derde pijler
De meeste werkende Nederlanders bouwen pensioen op via hun werkgever, de zogenoemde tweede pijler. Voor degene die geen pensioen (kunnen) opbouwen in de tweede pijler kan pensioen worden opgebouwd in de derde pijler, een individueel fiscaal gunsti...
Box 3: De fiscale splijtzwam van de Hoge Raad image
Box 3: De fiscale splijtzwam van de Hoge Raad
Eerder deze maand deed de Hoge Raad haar lang geanticipeerde uitspraak in Box 3, in navolging van het veelbesproken kerstarrest uit 2021. Als het forfaitaire rendement het werkelijk rendement overstijgt, dan heeft de beleggende belastingbetaler re...
Beloningspositie in de zorg verschilt naar opleidingsniveau image
Beloningspositie in de zorg verschilt naar opleidingsniveau
Er wordt vaak gesteld dat de arbeidsvoorwaarden in de zorg niet concurrerend zijn. Onderzoek van Justus van Kesteren, Albert Rutten en Arjan Heyma toont aan dat de primaire arbeidsvoorwaarden in de zorg vergelijkbaar zijn met die van andere sector...
Een kritische blik op de rol van Jan Tinbergen in het Indonesië van Suharto image
Een kritische blik op de rol van Jan Tinbergen in het Indonesië van Suharto
Jan Tinbergen is Neerlands bekendste - en alom geroemde - econoom. Wellicht minder bekend is zijn adviserende functie voor het regime van Suharto. Volgens David Hollanders komt het vervullen van deze bedenkelijke rol voort uit het feit dat econome...
Hoe populistisch is het hoofdlijnenakkoord? image
Hoe populistisch is het hoofdlijnenakkoord?
De nieuwe regering van PVV, VVD, NSC en BBB wordt geregeld als populistisch bestempeld. Maar wat is het theoretische kader voor populisme en in hoeverre voldoet het hoofdlijnenakkoord daaraan? Cees de Geest legt de plannen van het kersverse kabine...
dokter
Longread: De (on)houdbaarheid van ziekenhuiszorg in Nederland vanuit arbeidsmarktperspectief: een tijdreeksanalyse van het Baumol- effect
De voortdurende toename van de vraag naar ziekenhuiszorg en de daaruit voortvloeiende groei van de vraag naar ziekenhuispersoneel leidt tot structurele tekorten aan medisch personeel, maar heeft ook gevolgen voor de arbeidsmarkt in andere sectoren...

Economenpanel

Dit panel peilt in welke mate economen het (on)eens zijn over grote economische vraagstukken.

Netwerk partners

Logo VOX

Logo Telos

Logo Lavoce

Logo Nada es Gratis

Logo Oekonomenstimme

Economen in debat

Logo CEPR

Logo TPE digitaal

Auteurs

Portret van John Lorié
Atradius en Universiteit van Amsterdam
Portret van Lex Hoogduin

Rijksuniversiteit Groningen

Jasper J. van Dijk image
Instituut voor Publieke Economie
Justus van Kesteren image
SEO Economisch Onderzoek
Harry van Dalen image

NIDI-KNAW/Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

Lans Bovenberg image
Tilburg University en Netspar
Kène Henkens image

NIDI-KNAW/Rijksuniversiteit Groningen, UMCG, Universiteit van Amsterdam

Sylvester Eijffinger image
Tilburg University en CEPR
Roel Beetsma image

Universiteit van Amsterdam, CEPR en European Fiscal Board

Hoofdredactie

Selecteert en accepteert artikelen voor deze website.
Kees Koedijk image

Utrecht University, Vrije Universiteit Amsterdam, CEPR

Adriaen Luijks image

Me Judice, Rabobank

Partners