Arjan Lejour

Gastauteur

Centraal Planbureau, Den Haag

Portret van Arjan Lejour
Arjan Lejour

Arjan Lejour is sinds 1996 werkzaam bij het CPB; eerst als wetenschappelijk medewerker en vanaf 2005 als programmaleider. Zijn onderzoek concentreert zich op Europese vraagstukken betreffende de interne markt, EU-uitbreiding, economische hervormingen (Lissabon-agenda) en subsidiariteitsvraagstukken. Daarnaast heeft globalisering zijn aandacht waaronder de WTO, openheid en economische groei en handel in diensten. In 1995 is hij gepromoveerd op een onderzoek naar de effecten van Europese integratie op sociale zekerheidstelsels aan de Universiteit van Tilburg.

Artikelen

Belast de winst waar die gemaakt wordt! Logisch toch? image
Belast de winst waar die gemaakt wordt! Logisch toch?
De belastingontwijking door grote multinationals is uitgebreid in het nieuws. De aanpak ervan wordt gevoerd onder wervende slogans als “belast de winst waar die gemaakt wordt”. Dat lijkt voor de hand te liggen, maar CPB-economen Bettendorf, Lejour...
Toegenomen vermogensongelijkheid heeft alle schijn van tijdelijk fenomeen image
Toegenomen vermogensongelijkheid heeft alle schijn van tijdelijk fenomeen
Uit een eerdere bijdrage van Salverda (2015) blijkt dat de vermogensongelijkheid in Nederland tot recordhoogte is gestegen. Bij dit resultaat is echter wel een aantal kanttekeningen te plaatsen. De onheilspellende boodschap van Piketty lijkt vo...
Doorsluisroutes bieden forse belastingverlaging voor multinationals image
Doorsluisroutes bieden forse belastingverlaging voor multinationals
Bilaterale belastingverdragen worden met de beste intenties afgesproken om dubbele belastingheffing te voorkomen. Tegelijkertijd bieden deze verdragen multinationals de gelegenheid om door investeringen via derde landen te laten lopen de belastin...
diner
Exportavonturen Nederlandse ondernemingen vaak van korte duur
Het overgrote deel van de buitenlandse exportrelaties van Nederlandse ondernemingen is zeer kortstondig. Vooral producten voor de export wisselen elkaar snel af; exportbestemmingen wat minder vaak. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van CPB-econoom Ar...