Arjan Lejour

Gastauteur

Centraal Planbureau en Tilburg University

Lejour

(c) Arjan Lejour

Arjan Lejour is programmaleider belastingen en woningmarkt bij het CPB en universitair hoofdocent bij het Fiscaal Instituut van Tilburg University. Zijn onderzoek focust op de gedragseffecten van belastingen en vooral van belastingen op kapitaalinkomen.  Arjan werkt sinds 1996 bij het CPB, eerst als wetenschappelijk medewerker en vanaf 2005 als programmaleider. Zijn eerdere onderzoek concentreerde zich op Europese vraagstukken betreffende de interne markt, EU-uitbreiding, economische hervormingen (Lissabon-agenda) en subsidiariteitsvraagstukken. Daarnaast had globalisering zijn aandacht. In 1995 is hij gepromoveerd op een onderzoek naar de effecten van Europese integratie op sociale zekerheidstelsels aan Tilburg University.

Artikelen

Tax planning
Aanpak belastingontwijking? Laat het zien in de data!
De slechte internationale reputatie van Nederland op het gebied van belastingontwijking wordt mede veroorzaakt door de plek van Nederland in internationale financiële statistieken. Het lijkt het huidige kabinet ernst met het aanpakken hiervan. CPB...
Goedkoper geknipt, maar niet vaker: de effecten van de btw-verlaging voor kappers image
Goedkoper geknipt, maar niet vaker: de effecten van de btw-verlaging voor kappers
Aan belastingveranderingen liggen idealen en verwachtingen ten grondslag. Zo werd op 1 januari 2000 de btw-verlaging van arbeidsintensieve diensten ingevoerd met als achterliggend doel om de formele werkgelegenheid te bevorderen en de informele se...
Belast de winst waar die gemaakt wordt! Logisch toch? image
Belast de winst waar die gemaakt wordt! Logisch toch?
De belastingontwijking door grote multinationals is uitgebreid in het nieuws. De aanpak ervan wordt gevoerd onder wervende slogans als “belast de winst waar die gemaakt wordt”. Dat lijkt voor de hand te liggen, maar CPB-economen Bettendorf, Lejour...
Toegenomen vermogensongelijkheid heeft alle schijn van tijdelijk fenomeen image
Toegenomen vermogensongelijkheid heeft alle schijn van tijdelijk fenomeen
Uit een eerdere bijdrage van Salverda (2015) blijkt dat de vermogensongelijkheid in Nederland tot recordhoogte is gestegen. Bij dit resultaat is echter wel een aantal kanttekeningen te plaatsen. De onheilspellende boodschap van Piketty lijkt vo...