Maarten van ’t Riet

Gastauteur
Centraal Planbureau, Den Haag
Maarten van ’t Riet image
© Foto Centraal Planbureau
Maarten van 't Riet is wetenschappelijk medewerker bij de sector publieke financiën van het Centraal Planbureau en is verbonden aan de Universiteit van Leiden. Zijn belangstelling ligt bij de welvaartsanalyse, theoretisch en toegepast op belastingvraagstukken. Bij het CPB gebruikte hij een algemeen evenwichtsmodel voor de analyse van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie. Eerder was hij werkzaam als consultant bij de Wereldvoedselorganisatie (FAO) van de Verenigde Naties.

Artikelen

Tax planning
Aanpak belastingontwijking? Laat het zien in de data!
De slechte internationale reputatie van Nederland op het gebied van belastingontwijking wordt mede veroorzaakt door de plek van Nederland in internationale financiële statistieken. Het lijkt het huidige kabinet ernst met het aanpakken hiervan. CPB...
Belast de winst waar die gemaakt wordt! Logisch toch? image
Belast de winst waar die gemaakt wordt! Logisch toch?
De belastingontwijking door grote multinationals is uitgebreid in het nieuws. De aanpak ervan wordt gevoerd onder wervende slogans als “belast de winst waar die gemaakt wordt”. Dat lijkt voor de hand te liggen, maar CPB-economen Bettendorf, Lejour...
Big Pharma-fusie draait maar om één ding: Big Belastingschuiven image
Big Pharma-fusie draait maar om één ding: Big Belastingschuiven
Fusies in de farmaceutische industrie zijn big business. De fusie van Pfizer en Allergan behelst bijvoorbeeld 150 miljard euro. Deze fusies hebben weinig met strategische of economische motieven te maken, doch wijzen vooral op structurele belas...
Doorsluisroutes bieden forse belastingverlaging voor multinationals image
Doorsluisroutes bieden forse belastingverlaging voor multinationals
Bilaterale belastingverdragen worden met de beste intenties afgesproken om dubbele belastingheffing te voorkomen. Tegelijkertijd bieden deze verdragen multinationals de gelegenheid om door investeringen via derde landen te laten lopen de belastin...