Adalbert Winkler

Gastauteur
Frankfurt School of Finance and Management
Adalbert Winkler image
Adalbert Winkler

Adalbert Winkler (1962) heeft economie gestudeerd aan de Universiteit van Trier en aan Clark University, Worcester, Mass. Hij gepromoveerd aan universiteit van Trier heeft zijn “Habilitation” gedaan aan Bayerische Julius-Maximilians Universiteit van Würzburg.

Voordat hij in dienst trad bij de Frankfurt School of Finance & Management heeft hij een carrière gemaakt in development finance en central banking. Van 1994 tot 2001 was hij hoofd van het Economics Department at Internationale Projekt Consult (IPC GmbH), Frankfurt. In 2001 kwam hij in dienst van het European Central Bank’s Directorate General International and European Relations. Van 2004 tot 2007 was hij Deputy Head of Division en was hij belast met het monitoren en analyseren van economische ontwikkelingen in de buurlanden van de EU. In de eerste helft van 2008 was hij adviseur van de International Department van de Deutsche Bundesbank.

Homepage

Artikelen

Lessen in crisismanagement uit het verre verleden image
Lessen in crisismanagement uit het verre verleden
De crisis in de eurozone escaleert omdat overheden gefaald hebben om het vertrouwen in bestuur en beheer van de euro te herstellen. In deze column stelt de Duitse econoom Winkler dat de interventies tot nog toe te beperkt, te zwak en incoherent zi...