Aerdt Houben

Gastauteur

Universiteit van Amsterdam en De Nederlandsche Bank

Onderwerp:
Aerdt Houben image

(c) UvA

Aerdt Houben is divisiedirecteur Financiële Markten bij DNB. Eerder was hij bij DNB divisiedirecteur Financiële Stabiliteit en afdelingshoofd Toezicht Strategie respectievelijk Monetair Beleid. Hij werkte ook bij het beleidsdepartement van het IMF. Hij is thans bijzonder hoogleraar 'Financieel beleid, instituties en markten' aan de Universiteit van Amsterdam. Hij neemt actief deel aan het internationaal overleg in het kader van de ECB en de BIS. Houben studeerde af en promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Artikelen

Aanpassingen financiële systeem nog onvoldoende voor breed herstel vertrouwen image
Aanpassingen financiële systeem nog onvoldoende voor breed herstel vertrouwen
Na de val van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers in september 2008 zijn internationaal en nationaal belangrijke stappen gezet om het systeemrisico in het financiële stelsel te verkleinen. Dit heeft echter nog niet geleid tot een breed gedrag...