Ernst van Koesveld

Gastauteur
Ministerie van Financiën, AFEP
Portret van Ernst van Koesveld
© Rijksoverheid
Ernst van Koesveld (1971) is als directeur van de directie Algemene Financiële en Economische Politiek (AFEP) werkzaam op het Ministerie van Financiën. Hij is als algemeen econoom (economische politiek, openbare financiën, ontwikkelingseconomie, filosofie) afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit. Na een periode op de economendirectie van het Ministerie van Economische Zaken heeft hij voor UNDP en deels de Wereldbank gewerkt in Litouwen en Vietnam. Daarna was hij op het Ministerie van Financiën medeverantwoordelijk voor de Nederlandse inbreng bij het IMF en de Wereldbank. Vervolgens werkte hij als plv. directeur op het DG Rijksbegroting, waar hij onder meer betrokken was bij het sluiten van bestuursakkoorden met medeoverheden. Sinds eind 2011 is hij terug op AFEP, een directie verantwoordelijk voor actuele economische advisering en strategische beleidsvorming. Hij is lid van de Studiegroep Begrotingsruimte, de Centraal Economische Commissie en het bestuur van de Koninklijke Vereniging voor Staathuiskunde en schrijft met enige regelmaat in de ESB en andere bladen.

Artikelen

vlag
Consensus onder economen betekent nog geen beleidsinvloed
Economen zijn het op een heel aantal punten best eens over het te volgen beleid, stelt Ernst van Koesveld. Het is nuttig dat op een rijtje te zetten - ook om duidelijk te maken wat die overeenstemming niet betreft. Maar ook op de punten waar econo...
Minister-president Rutte samen met de andere EU-leiders rond de vergadertafel.
Beleidsonzekerheid vraagt om consensusvorming
De roep om beleidsinterventie in tijden van crisis is groot, maar wat moeten beleidsmakers en politici doen met de vele adviezen van economen? Zodra beleid vorm krijgt betaalt het zich pas uit wanneer het eenduidig en consistent wordt uitgevoerd. ...