Gaston Siegelaer

Gastauteur
Towers Watson
Onderwerp:
Dossiers:
Portret van Gaston Siegelaer
© Foto Tower Watson

Gaston Siegelaer is werkzaam bij Towers Watson sinds februari 2007 in de functie van Senior Consultant. In de afgelopen jaren heeft hij vooral geadviseerd over de financiële beheersing van risico’s voortvloeiend uit pensioenverplichtingen en pensioencontracten, zowel aan ondernemingen als aan pensioenfondsen. Sinds augustus 2011 is hij Service Line Leader DC Investments en richt hij zich op de beleggingstechnische advisering over ontwerp en uitvoering van beschikbare premieregelingen.

Na afronding van zijn studie bedrijfseconometrie aan de Universiteit Tilburg ving Gaston Siegelaer in 1990 zijn werkzaamheden aan bij de Robeco Groep, bij het onderdeel Institute for Research & Investment Services B.V., en doorliep hij de functies van Junior Researcher, Researcher en Senior Researcher. In oktober 1996 stapte hij over naar Verzekeringskamer, sinds 2001 Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) geheten. Gaston Siegelaer bekleedde daar diverse functies: Beleggingsspecialist, Hoofd van de afdeling Onderzoek en Projectmanager Financieel Toetsingskader. Na de fusie tussen de PVK en De Nederlandsche Bank (DNB) in 2004 werd Gaston bij DNB Senior Beleidsadviseur met als specialisatie regelgeving securitisatie. Van maart 2005 tot en met december 2005 was hij bestuurslid van de Stichting pensioenfonds Pensioen- & Verzekeringskamer, en van januari 2006 tot en met januari 2007 bestuurslid van de Stichting pensioenfonds van De Nederlandsche Bank.

Gaston is in 1996 aan de Erasmus Universiteit gepromoveerd op een proefschrift over strategisch beleggings- en financieringsbeleid voor pensioenfondsen.

Artikelen

Combinatieslot van een kluis
Meer grip op pensioenrisico met individueel pensioensparen dan met pensioenplannen Kamp
In de Hoofdlijnennota van minister Kamp dragen werknemers grotendeels het financieel risico op een tegenvallend resultaat op hun pensioenbeleggingen en op een langere levensduur. Maar zij hebben weinig grip op deze risico’s. Wie de tegenvallers dr...