Jan-Peter Heida

Gastauteur
SIRM
Onderwerp:
Jan-Peter Heida
SIRM
Jan-Peter Heida heeft, na zijn promotie in de natuurkunde, het 'ambacht' strategieconsulting geleerd bij McKinsey in Amsterdam. Daarna heeft hij gewerkt bij de NMa en bij de NZa. Daar werkte hij aan het introduceren van efficientieprikkels in respectievelijk de elektriceit- en gassector en in de gezondheidszorg. Jan-Peter is een van de oprichters van SiRM - Strategies in Regulated Markets. Met SiRM wil hij een bijdrage leveren aan verdere ontwikkeling van de complexe markten waarop de overheid altijd een rol zal blijven spelen. Met een pragmatische insteek, gebaseerd op de dagelijkse praktijk van de spelers in de markt, hoopt Jan-Peter een concrete bijdrage te leveren aan kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van hun dienstverlening.

Artikelen

medicijn
Beoordeling basispakket zorgverzekering onvolledig
Het College voor Zorgverzekeringen(CvZ) ziet zaken over het hoofd bij de vergelijking van kosten en baten van nieuwe behandelingen of medicijnen. Dit stellen Marc Pomp en Jan-Peter Heida. De beoordeling door het CvZ is belangrijk, want bepaalt wat...