Jan Postma

Gastauteur

Oud-directeur-Generaal van de Rijksbegroting en oud-Secretaris-Generaal van het ministerie van Financiën

Jan Postma image

(c) Jan Postma

Dr. Jan Postma was wetenschappelijk (hoofd)medewerker economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarna werkte hij van 1975 tot 1999 bij het ministerie van Financiën, achtereenvolgens als beleidsmedewerker, plv. directeur Algemene Financiële en Economische Politiek, directeur van de Inspectie der Rijksfinanciën, Directeur-Generaal van de Rijksbegroting en Secretaris-Generaal. Van 1999 tot 2002 was hij burgemeester van Leiden. Hij was van 2001 tot 2009 lid van de Raad voor de financiële verhoudingen. Hij publiceerde en publiceert over openbaar bestuur en overheidsfinanciën. Zie bijvoorbeeld zijn publicatie Honderd jaar Miljoenennota (2006). Hij is medio februari 2017 in Leiden gepromoveerd op een politieke biografie van Alexander Gogel (1765-1821), patriots activist en Bataafs staatsman, de eerste minister van Financiën in ons land.

Artikelen

De langste kabinetsformatie in Nederland (1804-1805) image
De langste kabinetsformatie in Nederland (1804-1805)
Nu de kabinetsformatie voor de deur staat bestaat de angst dat deze formatie zeer lang kan gaan duren. Toch zal men wel zeer veel moeite moeten doen om over de langste formatieperiode ooit heen te komen. Oud-secretaris generaal van het ministerie ...
Verantwoordingsdag heeft nieuwe politieke impuls nodig image
Verantwoordingsdag heeft nieuwe politieke impuls nodig
De wijze waarop het kabinet verantwoording aflegt over de overheidsfinanciën en behaalde prestaties kan beter en scherper. Dat is de mening van oud-directeur generaal van de Rijksbegroting Jan Postma. Naast het instrument van de resultaat- of pres...