Jasper van Kempen

Gastauteur
TNO Vector
Jasper van Kempen image
(c) Jasper van Kempen / TNO Vector

Jasper van Kempen is econoom bij TNO Vector, waar hij zich richt op innovatiebeleid en de (macro-)economische effecten van overheidsingrijpen. Voordat hij bij TNO kwam, doorliep hij het Economentraineeship BOFEB bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Jasper heeft een master in Economie en in Finance behaald aan de Universiteit van Tilburg.

Artikelen

Nederland spendeert veel minder aan onderzoek en ontwikkeling dan buurlanden image
Nederland spendeert veel minder aan onderzoek en ontwikkeling dan buurlanden
Nederland geeft minder uit aan R&D dan de ons omringende landen, en loopt achter op het EU-doel om 3% bbp te spenderen aan R&D. Deze uitgaven zijn van belang om als economie concurrerend te blijven, maar ook om de grote maatschappelijke transities...