Jeroen Hinloopen

Economenpanel, Gastauteur

Centraal Planbureau, Den Haag en Universiteit van Amsterdam

Portret van Jeroen Hinloopen

© Foto Universiteit van Amsterdam

Jeroen Hinloopen (1968) is adjunct-directeur van het Centraal Planbureau en tevens hoogleraar Industriële Organisatie aan de Universiteit van Amsterdam van februari 2017. Hiervoor was hij van 2015-2017 hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht. Hij studeerde econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en promoveerde aan het Europees Universitair Instituut te Florence. Alvorens hij in 2000 als universitair docent in dienst trad van de UvA is hij verbonden geweest aan de universiteit van Kopenhagen en de Technische Universiteit Delft. Ook is hij onderzoeker geweest bij de Nederlandsche Bank en senior beleidsadviseur bij het Ministerie van Economische Zaken. Hij is medeoprichter van het Economics Network for Competition and Regulation (ENCORE) en in 2007 was Hinloopen voorzitter van de syllabuscommissie Economie van de Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven (CEVO). Deze commissie heeft het rapport van de tweede commissie Teulings over de onderwijsvernieuwing economie vertaald naar de eindtermen voor het centraal schriftelijk eindexamen economie vwo en havo. Hinloopen is in 2009 benoemd tot hoogleraar Industriële Organisatie aan de UvA, een functie die hij sinds 2006 ook bekleedt aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hinloopen is fellow van het Tinbergen Instituut, van ENCORE, en van het Amsterdam Centre for Law and Economics (ACLE). Sinds 2002 is hij lid van de redactieraad van het tijdschrift The Review of Industrial Organization.

Artikelen

Scholier leert wel degelijk macro-economie in programma van commissie-Teulings image
Scholier leert wel degelijk macro-economie in programma van commissie-Teulings
Volgens Boot ontbreekt het macro-economisch perspectief in het programma economie voor het voortgezet onderwijs van de commissie-Teulings. De oproep van Arnoud Boot om het werk van de commissie Teulings dan nog maar eens over te doen is gebaseerd ...