Jeroen van den Bergh

Gastauteur
ICREA, Barcelona en Universitat Autònoma de Barcelona en Vrije Universiteit, Amsterdam
Portret van Jeroen van den Bergh
Jeroen van den Bergh

Jeroen van den Bergh is ICREA onderzoekshoogleraar aan de Universitat Autònoma de Barcelona en bijzonder hoogleraar “Environmental and Resource Economics” aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zijn onderzoek bevindt zich op het raakvlak van economie, milieukunde en innovatiestudies. Hij heeft gepubliceerd over een groot aantal thema’s zoals economisch-ecologische modellering, groei versus milieu, de invloed van milieubeleid op internationale handel, milieuregulering van consumptiegedrag, evolutionaire visies op duurzame ontwikkeling en milieuschadelijke subsidies. Momenteel past hij theorieën uit de evolutionaire economie en “behavioral economics” toe in de studie van grootschalige transities naar duurzame energie- en transportsystemen. Van 1997 t/m 2007 was hij hoogleraar milieueconomie aan de Vrije Universiteit. Hij was onder meer lid van de Algemene Energieraad en de adviesraad van het Milieu- en Natuurplanbureau, alsmede voorzitter van verschillende NWO commissies op het terrein van de sociale en milieuwetenschappen. In 2002 ontving hij de Koninklijke/Shell Prijs.

Persoonlijke website  

Artikelen

Jeroen van den Bergh over milieu-en klimaatbeleid image
Jeroen van den Bergh over milieu-en klimaatbeleid
Willen we de problemen op milieugebied structureel veranderen dan moet er een wereldwijd CO2-prijsbeleid komen en tegelijkertijd een gericht technologie beleid.Hoogleraar milieu-economie Jeroen van den Bergh, VU en UAB, stelt dat als landen indivi...
Protestbom Greenpeace
Subsidie schone energie zonder klimaatverdrag werkt contraproductief
Het tegengaan van de opwarming van de aarde zonder strikte beperking van CO2 via een klimaatverdrag gaat niet werken. Beperking van CO2 van één activiteit zonder CO2-beprijzing lokt andere activiteiten uit waardoor CO2 weer toeneemt. En stimulerin...
Overstromingsverzekering in Nederland: een gat in de markt? image
Overstromingsverzekering in Nederland: een gat in de markt?
Klimaatverandering in Nederland kan een toename in overstromingsrisico’s tot gevolg hebben. Naast extra investeringen in het voorkomen van overstromingen is het van belang dat huishoudens op een doelmatige manier schadeloos worden gesteld mocht ee...
Crisisbeleid volgens een andere economische theorie image
Crisisbeleid volgens een andere economische theorie
Maak economische modellen waarin kuddegedrag, status en ‘selffulfilling prophecies’ – belangrijke factoren achter het ontstaan van de huidige kredietcrisis – een rol spelen. Dan kunnen de beleidsadviezen van economen wel eens heel anders uitvallen...