Karolina Ryszka

Gastauteur
Rabobank
Onderwerpen:
Karolina Ryszka
(c) Ryszka
Karolina Ryszka werkt bij RaboResearch Nederland als econoom. Zij houdt zich bezig met ontwikkelingen op het gebied van circulaire economie en energietransitie, en onderzoekt thema’s als klimaat, hernieuwbare energiebronnen en circulair bouwen. Hiervoor werkte Karolina bij Ecorys, een economisch onderzoeksbureau, waar zij adviseerde op het gebied van energie, energietransitie en circulaire economie. Zij is gepromoveerd op het gebied van klimaateconomie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en heeft gestudeerd aan het Tinbergen Instituut.

Artikelen

Ervaringen met CO2-beprijzing: Zeven lessen image
Ervaringen met CO2-beprijzing: Zeven lessen
Nederland heeft zich gecommitteerd aan het Akkoord van Parijs. Dat betekent dat de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen tegen 2030 moet zijn teruggedrongen tot bijna de helft van het niveau van 1990. Uit de berekeningen van het PBL en het CPB...