Pier Vellinga

Gastauteur

Wageningen Universiteit

Onderwerpen:
Pier Vellinga image

(c) Pier Vellinga

Pier Vellinga (1950) is hoogleraar klimaatverandering aan de Universiteit van Wageningen. De afgelopen 30 jaar heeft hij zich verdiept in en gepubliceerd over de geologische oorzaken, de rol van mensen en de mogelijke gevolgen, zoals de stijging van de zeespiegel. Hij heeft de laatste drie decennia deelgenomen aan de wetenschappelijke en maatschappelijke discussies hierover, in Nederland en internationaal.

Na zijn afstuderen in Delft (1976) deed hij onderzoek aan het Waterloopkundig Laboratorium en promoveerde op de veiligheid in het kader van de Deltawerken. In 1988 trad hij in dienst van de overheid als internationaal adviseur van de minister van VROM. Hierdoor was hij betrokken bij de eerste onderhandelingen over een internationaal klimaatverdrag. Vanaf 1991 is hij hoogleraar aan de VU in Amsterdam en sinds 2007 aan de Universiteit van Wageningen. In zijn onderzoek en onderwijs richt hij zich vooral op de maatschappelijke betekenis van klimaatverandering. In de periode 1990 tot 1994 was hij o.a. voorzitter van de wetenschappelijke adviescommissie van de Mondiale Milieu Faciliteit (GEF) van de Wereldbank en de Verenigde Naties.

In Nederland is hij thans voorzitter van de stichting Kennis voor Klimaat. Deze stichting is een samenwerkingsverband van het KNMI, TNO, Deltares, en de Universiteiten van Utrecht, Wageningen, Delft en de VU. Het gaat hierbij om de uitvoering van onderzoek naar de kansen en de onzekerheden op het gebied van klimaatverandering, voor overheden en bedrijfsleven. Pier Vellinga gaat in op de vragen die vaak worden gesteld over de oorzaken, de onzekerheden en het omgaan met klimaatverandering. Na dertig jaar onderzoek en discussie over klimaatverandering wordt in dit boekje een helder overzicht aangeboden in honderd bladzijden.

Artikelen

Schaliegasrevolutie plaatst EU voor onaangename verrassing image
Schaliegasrevolutie plaatst EU voor onaangename verrassing
Winning van schaliegas en -olie heeft de laatste jaren een revolutie in de energiemarkt in de VS teweeg gebracht. Het idee dat schaarste en daardoor stijgende prijzen van fossiele energie het CO2-probleem zou oplossen blijkt een illusie, aldus de...