Selwyn Moons

Gastauteur
Erasmus Universiteit, PWC
Moons
(c) Moons
Selwyn Moons is visiting scholar bij het International Institute of Social Studies van de Erasmus Universiteit. Tevens is Selwyn werkzaam als partner in de PwC Consulting praktijk waar hij leiding geeft aan het publieke sector finance team. In de periode 2005 tot en met 2017 werkte Selwyn bij de Rijksoverheid voor de ministeries van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken. Het academisch onderzoek van Selwyn bouwt voort op zijn interesse in de effecten van relaties tussen overheden op internationale handel en investeringen. Hij promoveerde in 2017 op dit onderwerp en publiceerde in 2018 (samen met Peter van Bergeijk) het eerste handboek op het terrein van economische diplomatie dat beleidsmakers en academici alle noodzakelijke handvatten biedt voor evidence based policy making.

Artikelen

Het toenemend belang van bilaterale economische diplomatie image
Het toenemend belang van bilaterale economische diplomatie
Nu het draagvlak voor multilateralisme (zoals vormgegeven in de Wereldhandelsorganisatie) en supra-nationalisme (bijvoorbeeld EU en NAFTA) als een gevolg van Trump en Brexit onafwendbaar afneemt, leeft het debat over economische diplomatie terecht...