Theon van Dijk

Gastauteur
Lexonomics
Onderwerp:
Portret van Theon van Dijk

Theon van Dijk

Theon van Dijk is oprichter van Lexonomics en heeft bijna 15 jaar ervaring in mededingings- en reguleringszaken, voor de EU Commissie en nationale autoriteiten in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Hij heeft ondernemingen in uiteenlopende sectoren geadviseerd in meer dan 70 procedures met betrekking tot fusies en overnames, misbruik van economische machtsposities, kartels, verticale relaties, horizontale samenwerkingsovereenkomsten, staatsteun en licenseren van intellectueel eigendom. Ook heeft hij voor private partijen economische expert rapporten opgesteld ten behoeve van rechtzaken en is hij als economisch expert opgetreden.

Theon heeft ook ruime ervaring met het assisteren van mededingingsautoriteiten en toezichthouders bij het beoordelen van de mate van concurrentie en mogelijke mededingingsproblemen. Hij heeft economische studies uitgevoerd voor onder andere het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken, de NMa, de NZa, OPTA en Directoraat Generaal Interne Zaken van de Europese Commissie.

Theon is gepromoveerd in Industriële Organisatie aan de Universiteit Maastricht en is postdoctoral fellow geweest aan de Universiteit van Toulouse. Hij heeft diverse internationale academische publicaties op het gebied van mededingingsbeleid en intellectueel eigendom in onder andere de European Competition Law Review, European Economic Review, Journal of Industrial Economics, Research Policy, Journal of Network Industries, Economics Letters, en in Nederlandstalige tijdschriften als Economisch Statistische Berichten, Markt & Mededinging, Tijdschrift Privatisering en Actualiteiten Mededingingsrecht.

Theon van Dijk is bestuurslid van de Vereniging voor Mededingingsrecht . Hij wordt genoemd in de 2008, 2009, 2010 en 2011 internationale "Who is Who" lijst van mededingingseconomen en in de 2010 Expert Guide to the World's Leading Competition and Antitrust Lawyers/Economists van de Legal Media Group.

Artikelen

Groep mannen aan het touwtrekken
Alleen concurrentie relevant voor nieuwe Autoriteit Consument en Markt
Consumenten zijn gebaat bij concurrentie. Dat is het uitgangspunt van de Mededingingswet. In de gevallen waarin concurrentie ongunstig zou kunnen uitpakken, dan is dat niet goed op te lossen met minder concurrentie. Beter is het afzonderlijk belei...