Partha Dasgupta over welvaartsdenken

Onderwerp:
24 dec 2012
Gezondheid wordt als zeer belangrijk ervaren blijkt uit het Inclusive Wealth Report 2012. Uitgaven aan gezondheid zien we als consumptie maar we moeten het zien als kapitaalgoed stelt Sir Partha Dasgupta, hoogleraar economie University of Cambridge.
De welvaart van maatschappijen wordt gemeten in BNP maar dit blijkt onvolledig te zijn; natuurlijke bronnen of ecologische omstandigheden tellen niet mee en dat geeft korte termijn denken. In 10-15 jaar hebben we meer inzicht in de waarde van natuurlijk kapitaal en gaan we welvaart inschatten op basis van sociale waarden.
 

Te citeren als

“Partha Dasgupta over welvaartsdenken”, Me Judice, 24 december 2012.

Copyright

De titel en eerste zinnen van dit artikel mogen zonder toestemming worden overgenomen met de bronvermelding Me Judice en, indien online, een link naar het artikel. Volledige overname is slechts beperkt toegestaan. Voor meer informatie, zie onze copyright richtlijnen.