Annette Zeilstra

Gastauteur
Centraal Planbureau
Annette Zeilstra
(c) AZ
Annette Zeilstra is wetenschappelijk medewerker bij de sector Publieke financiën van het Centraal Planbureau.

Artikelen

den haag
Nullijn ambtenarensalarissen alleen een tijdelijke besparing
De ambtenarensalarissen minder laten stijgen dan de markt levert geen structurele bezuinigingen op. Het gat in beloning tussen overheid en marktsector blijkt namelijk gemiddeld binnen een jaar of vier weer te zijn ingelopen. Dit blijkt uit onderzo...