Bjørn Volkerink

Gastauteur

Ministerie van Economische Zaken

Onderwerp:
Bjørn Volkerink image

(c) Ministerie van EZ

Bjørn Volkerink is themacoördinator ordening bij de directie Algemene Economische Politiek van het Ministerie van Economische Zaken en schrijft op persoonlijke titel. Hij heeft algemene economie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en is aan die universiteit ook gepromoveerd. Na een aanstelling als universitair docent openbare financiën aan de Universiteit Maastricht is hij geruime tijd werkzaam geweest bij Ecorys. Tussendoor is hij twee jaar universitair hoofddocent tax policy geweest aan de Universiteit Utrecht.

Artikelen

Is de semipublieke sector echt een kwakkelsector? image
Is de semipublieke sector echt een kwakkelsector?
De semipublieke sector is volgens een recente bijdrage van Bijlsma en De Bijl een sector waar men geen overdreven verwachtingen moet hebben van grote verbeteringen. Dat is een veel te pessimistisch beeld volgens de econoom Bjørn Volkerink. Er is...