Camiel Selker

Gastauteur
Focus Orange
Camiel Selker image
Camiel Selker

Camiel Selker is mede-eigenaar van Focus Orange, een onderneming die organisaties adviseert over de effectieve inzet van hun menselijk kapitaal.

Artikelen

Camiel Selker
Camiel Selker over beloningen van bestuurders
De aanname dat er een perfecte markt is van vraag en aanbod voor bestuurders gaat niet langer op stelt Camiel Selker, econoom Focus Orange. De pure gerichtheid op financiële beloning neemt af; de mobiliteit van bestuurders naar het buitenland is ...
Beloon wetenschap vertalen naar praktijk image
Beloon wetenschap vertalen naar praktijk
De vaak gesuggereerde tegenstelling tussen fundamenteel en toegepast onderzoek is vals, stellen Mirjam van Praag, Camiel Selker en Paul Tang. Maar de prikkel van 'publish or perish' is te eenzijdig. Daarom moet de maatschappelijke betekenis van on...