Egbertus Deetman

Gastauteur
TU Delft
Onderwerp:
Dossiers:
Deetman
(c) Deetman
Dr. Ir. Egbertus Deetman ging na de opleiding Scheepsbouwkunde (HTS-Haarlem) aan de slag als tekenaar bij een baggermaatschappij, waar hij een havensleepboot ontwierp. Twee jaar later kreeg hij op de afdeling Scheepsbouwkunde aan de TU Delft de mogelijkheid om studenten te begeleiden in technisch tekenen. Doordat hij al werkzaam was op de TU Delft, ging hij na enige tijd in zijn vrije uren Scheepsbouwkunde op universitair niveau studeren en rondde in zeven jaar zijn Scheeps-bouwkundig Ingenieursstudie af. Als wetenschappelijk medewerker ging hij verder met onderzoek in Computer Aided Ship Design (CASD), Computer Assisted Instruction (CAI) en in het onderwijs van Ontwerpen van Schepen door studenten te begeleiden. Als onderzoeker promoveerde hij tien jaar na zijn ingenieursstudie op het onderwerp CAI in CASD. Als wetenschapper publiceerde en presenteerde hij jaarlijks de resultaten van zijn onderzoek op nationale en internationale symposia. Enkele jaren na zijn pensionering pakte hij zijn CASD-onderzoek toch weer op. Hij is nu het algemene ontwerp- en tekensysteem MEDUSA4 aan het customiseren, oftewel geschikt aan het maken voor het ontwerpen van vrachtschepen voor de zeevaart. Daarnaast is hij auteur van het boek ''Blunders van Regering en Parlement & Mismanagement bij het ABP in de periode 2008 - 2014'', ISBN 978-3-99048-102-8

Artikelen

Boom pensioen
Pensioenen: Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald
De pensioenfondsen presteren, sinds de kredietcrisis van 2008, uitermate slecht. Dit komt door verschillende onnodig ingebouwde zekerheden, aldus Egbertus Deetman, auteur van een boek dat deels over het mismanagement bij het ABP gaat. Hij pleit ...