Harry ter Rele

Gastauteur
Centraal Planbureau, Den Haag
Harry ter Rele image
(c) Centraal Planbureau

Harry ter Rele is senior wetenschappelijk medewerker op het CPB. Zijn onderzoeksinteresses liggen vooral op het gebied van vergrijzing, generatierekeningen, de houdbaarheid van de overheidsfinanciën en de herverdelende uitwerking van collectieve regelingen.

Artikelen

Dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten in de ouderenzorg? image
Dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten in de ouderenzorg?
De vermogensafhankelijke bijdrage in de langdurige ouderenzorg blijft vele partijen zorgen baren. Sommigen willen deze afschaffen en juist anderen willen deze verhogen. De economen Hussem, Ter Rele en Wouterse brengen de verschillende mogelijkh...
AOW + aanvullend pensioen: nivellerend of denivellerend? image
AOW + aanvullend pensioen: nivellerend of denivellerend?
In de AOW vindt herverdeling plaats van hoog- naar laagopgeleiden, terwijl in de aanvullende pensioenen een omgekeerde herverdeling plaatsvindt. Per saldo blijkt de herverdeling in de AOW die in de aanvullende pensioenen te domineren, zodat de col...