Jan Bonenkamp

Gastauteur

APG Asset Management, Amsterdam

Dossiers:
Jan Bonenkamp image

© Foto APG

Jan Bonenkamp (1979) is werkzaam als ALM-specialist bij APG. Daarvoor heeft hij gewerkt op het Centraal Planbureau. Jan heeft algemene economie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg op een proefschrift over de economische meerwaarde van collectieve pensioenen.

Artikelen

Waarom een flexibele AOW wél een goed idee is image
Waarom een flexibele AOW wél een goed idee is
Het kabinet heeft besloten om af te zien van het bieden van de mogelijkheid om het AOW-pensioen flexibel in te laten gaan. In haar brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat “ de b...
AOW + aanvullend pensioen: nivellerend of denivellerend? image
AOW + aanvullend pensioen: nivellerend of denivellerend?
In de AOW vindt herverdeling plaats van hoog- naar laagopgeleiden, terwijl in de aanvullende pensioenen een omgekeerde herverdeling plaatsvindt. Per saldo blijkt de herverdeling in de AOW die in de aanvullende pensioenen te domineren, zodat de col...
Het ideaal van een nationaal pensioenfonds image
Het ideaal van een nationaal pensioenfonds
Door een opeenstapeling van aanpassingen aan het huidige pensioenstelsel dreigt een wezenlijk kenmerk van het pensioencontract te worden uitgehold: risicodeling binnen en tussen generaties werknemers. Jan Bonenkamp, Lex Meijdam, Eduard Ponds en Ed...