Jaap Bikker

Gastauteur
Divisie Toezicht Beleid van De Nederlandsche Bank en Universiteit Utrecht
Onderwerp:
Dossiers:
Foto van Jaap Bikker
© Foto van Politiek Cafe Bussum

Jaap Bikker is senior onderzoeker op de Afdeling Strategie van de Divisie Toezicht beleid, De Nederlandsche Bank (DNB), buitengewoon hoogleraar ‘Banking and Financial Regulation’ aan de Utrecht School of Economics, Universiteit Utrecht, en Netspar Research Fellow. Zijn onderzoeksinteresse ligt op het terrein van banken, verzekeraars & pensioenfondsen, financiële conglomeraten, risicomanagement, concurrentie & efficiëntie, procycliciteit van toezicht en het (uitgebreide) graviteitsmodel. Eerder was hij unit head onderzoek aan het European Monetary Institute (de voorloper van de Europese Centrale Bank) in Frankfurt en senior onderzoeker bij de Afdeling Wetenschappelijk onderzoek en econometrie van DNB. Hij heeft tevens gewerkt aan de Vrije Universiteit in Amsterdam gedurende 1977-1983 en, deeltijds, 2003-2004. In de jaren 1999-2004 heeft hij aan Bazel II gewerkt voor het Bazels Comité en de Europese Commissie. Jaap Bikker is afgestudeerd en gepromoveerd aan de Vrije Universiteit. Nieuw onderzoek gaat onder meer over een internationale vergelijking van de efficiëntie van pensioenfondsen, het beleggingsresultaat van pensioenfondsen, de mate van financiële geavanceerdheid van pensioenfondsbesturen, de invloed van leeftijd van deelnemers op het beleggingsbeleid, herding behavior en optimale allocatie over beleggingscategorieën, gedeeltelijk betaald door Netspar.

Persoonlijke website

Artikelen

Een misverstand over kosten van collectieve pensioenvoorzieningen image
Een misverstand over kosten van collectieve pensioenvoorzieningen
9 jun 2009
Eduard Ponds schreef onlangs in Me Judice het artikel “Conclusies van commercieel pensioenonderzoek zijn te koop”. PricewaterhouseCoopers (PwC) zou voor verschillende opdrachtgevers met volgens hem sterk tegenstrijdige uitkomsten komen. Vandaar zi...