Jan Tamerus

Gastauteur

PGGM

Onderwerp:
Dossiers:
Jan Tamerus image

(c) PGGM

Jan Tamerus (1953) is actuaris en sinds 1986 werkzaam in de pensioenwereld en bij PGGM. Bij PGGM is hij Master Actuariaat&ALM en gespecialiseerd in de financiële houdbaarheid van het pensioencontract. Hij adviseert het pensioenfonds Zorg&Welzijn over de financiële opzet en de beleggingsstrategie van het fonds en over de financiële houdbaarheid van het pensioencontract.

Daarnaast is Jan Tamerus pensioenadviseur van de Vakcentrale voor Professionals (VCP) en lid van de werkgroep pensioenen van de Stichting van de Arbeid. Hij is lid van de SER-commissie die de Staatssecretaris heeft geadviseerd over de toekomst van het pensioenstelsel en die nu een nadere verkenning uitvoert.

Jan Tamerus studeerde actuariële wetenschappen aan de Vrije Universiteit, Amsterdam. Tot voor kort was hij deeltijddocent pensioenfinanciering aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is op 22 juni 2011 gepromoveerd op het proefschrift Defined Ambition. In zijn proefschrift pleit hij voor een op een reëel pensioen geënt pensioencontract met voldoende zekerheidswaarborgen maar geen garanties, dat transparant is over de risico’s van exogene ontwikkelingen, die incorporeert en evenwichtig toedeelt aan jong en oud. Jan Tamerus was actuaris van het jaar 2012

Artikelen

Maak overgangsschuld doorsneesystematiek expliciet voor pensioenfondsen image
Maak overgangsschuld doorsneesystematiek expliciet voor pensioenfondsen
Het kabinet is voornemens de doorsneesystematiek voor pensioenfondsen af te schaffen. Dit zorgt voor een complex vraagstuk. De huidige doorsneesystematiek neemt namelijk een impliciete schuld met zich mee van circa honderd miljard euro, waarbij...