Klaas Landman

Gastauteur
Radboud Universiteit Nijmegen
Klaas Landman image
Klaas Landman

Klaas Landsman studeerde theoretische fysica aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij in 1989 cum laude promoveerde in de hoge-energie fysica. Na diverse postdoctorale functies aan de universiteiten van Cambridge (1989-1997) en Hamburg (1993-1994) trad hij in 1997 als KNAW-Fellow wederom in dienst van de UvA. Hij werd daar in 2002 hoogleraar Mathematische Fysica, maar verhuisde in 2004 naar de RU, waar hij dezelfde functie bekleedt. Hij is de auteur van 2 boeken en 75 academische publicaties, alsmede van 30 populariserende artikelen en de roman Requiem voor Newton (2005). Van 2005-2010 was hij vicedirecteur van het Institute for Mathematics, Astrophysics, and Particle Physics van de RU. Hij verwierf in 2001 een Pioniersbeurs van NWO en in 2010 een TOP-GO subsidie van dezelfde organisatie. In 2005 was hij hoofdaanvrager van het wiskundecluster GQT (Geometry and Quantum Theory). Van 2006-2008 was hij lid van de Resonansgroep Wiskunde van het ministerie van OC&W en in 2008 was hij in opdracht van NWO en OC&W een van de auteurs van het Masterplan Toekomst Wiskunde. Vanuit deze en andere bestuursfuncties heeft hij met name geadviseerd over wiskundeonderwijs (ook in het VO) en onderzoek. Na op voorhand een koninklijke onderscheiding te hebben geweigerd werd hij in 2011 gedecoreerd met de Radboudpenning in brons van de RU.

Artikelen

De kenniseconomie valt niet centraal te sturen image
De kenniseconomie valt niet centraal te sturen
De kenniseconomie is de speelbal van bestuurders die denken dat innovatie een proces is dat van bovenaf gestuurd kan worden. Deze denkfout is volgens zes wetenschappers van de Radboud Universiteit een zeer kostbare. Wie een florerende economie wil...