Laurens Wijtvliet

Gastauteur
Tilburg University, Fiscaal Instituut Tilburg
Onderwerp:
Dossiers:
Laurens Wijtvliet image
Laurens Wijtvliet

Laurens W.D. Wijtvliet Msc (1986) studeerde fiscale economie aan Tilburg University. Tijdens zijn studie werkte hij bij diverse belastingadviesorganisaties en bekleedde hij verscheidene bestuurs- en medezeggenschapsfuncties binnen de universitaire gemeenschap. Sinds zijn afstuderen (cum laude) is hij als promovendus verbonden aan CentER en het Fiscaal Instituut Tilburg alwaar hij werkt aan een proefschrift over de verschuiving van directe naar indirecte belastingen en de invloed daarvan op de vermogensverdeling en het maatschappelijk welzijn. Laurens heeft diverse fiscaal-gerelateerde publicaties op zijn naam staan.

Artikelen

Piketty
Waar Piketty om vraagt is een betere inkomstenbelasting
De tekortkomingen in het belastingstelsel waar Piketty op wijst zijn op te lossen door het wegnemen van de ongelijke fiscale behandeling van verschillende vormen van inkomen. Dat idee is al in 1896 uitgewerkt en later verfijnd; nu is de tijd rijp ...
Actieplannen tegen belastingerosie zijn vaak goed bedoeld maar niet doordacht image
Actieplannen tegen belastingerosie zijn vaak goed bedoeld maar niet doordacht
Onder aanvoering van de OESO hebben de ontwikkelde landen een plan ontwikkeld om de ontwijking en ontduiking van vennootschapsbelasting te bestrijden. Daarbij heeft men vooral multinationals op het oog. Vreemd genoeg wordt de vraag wie uiteindeli...
Forenzentaks komt uit de pen van kortzichtige politici image
Forenzentaks komt uit de pen van kortzichtige politici
De forenzentaks staat vooralsnog op de rol om 1 januari 2013 ingevoerd te worden. Maar niet als het aan de Tilburgse fiscaal econoom Wijtvliet ligt. Het plan dat een essentieel onderdeel maakt van het lenteakkoord rammelt aan alle kanten en is ee...