Martijn van der Heide

Gastauteur
Landbouw Economisch Instituut, Wageningen
Onderwerp:
Foto van Martijn van der Heide
© Foto van Martijn van der Heide

Martijn van der Heide werkt sinds 2004 als milieu-econoom bij LEI, Wageningen UR. Voor verschillende opdrachtgevers – variërend van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het ministerie van EL&I tot aan de EU – heeft hij talloze onderzoeken verricht op het kruispunt van economie, ecologie en samenleving. Naast dit toegepaste onderzoek verricht hij wetenschappelijk onderzoek aan Wageningen University. Sinds juni 2010 is hij aangesteld als lector ‘Geïntegreerd Natuur- en Landschapsbeheer’ aan Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp. Zijn onderzoeksinteresse omvat economie, natuur en landschap in het algemeen en (monetaire) waarderingsmethoden en evaluatietechnieken in het bijzonder. Martijn is in 2005 gepromoveerd aan de Vrije Universiteit op het onderwerp ‘An Economic Analysis of Nature Policy’.

Persoonlijke homepage

Artikelen

Marktwerking in het natuurbeleid vraagt om een ondernemende overheid image
Marktwerking in het natuurbeleid vraagt om een ondernemende overheid
Met het Natuurakkoord binnen handbereik, koerst het kabinet Rutte aan op een trendbreuk in het Nederlandse natuurbeleid. Er komt minder (Rijks)beleid en minder publieke financiering en vele taken worden overgedragen van Rijk naar provincies. Met d...