Trond Selnes

Gastauteur
Landbouw Economisch Instituut, Wageningen
Onderwerpen:
Portret van Trond Selnes
Trond Selnes

Trond Selnes is sinds 1998 bestuurskundig onderzoeker op het LEI, Wageningen UR Hij heeft eerder voor het ministerie van VROM gewerkt. Zijn onderzoeksinteresse omvat beleidsprocessen voor het landelijk gebied en de relatie met ontwikkelingen in natuur, landschap en landbouw. Hij heeft veel ervaring met zowel het evalueren als ontwikkelen van beleid. In het bijzonder is hij geïnteresseerd in innovaties en innovatieprocessen, en in de effecten van veranderende condities voor beleid op het ontwikkelen van nieuwe vormen van ‘governance’. Met zijn achtergrond in Noorwegen gaat zijn aandacht niet alleen uit naar Nederland maar heeft ook de vergelijking met Scandinavië zijn belangstelling. Momenteel bereid hij een dissertatie voor over innovaties van landelijke beleidsprocessen in Nederland bij de Leerstoelgroep Bestuurskunde van Wageningen UR.

Artikelen

fabriek
Effectiviteitsvraag nog onderbelicht bij natuurvriendelijk ondernemen
Bedrijven meten zelden welke impact hun activiteiten hebben op de natuur, zelfs als zij heel milieubewust bezig zijn. Dit blijkt uit een inventarisatie van 90 initiatieven gericht op ‘natuurinclusief ondernemen’ door de Wageningse onderzoekers Sti...
Marktwerking in het natuurbeleid vraagt om een ondernemende overheid image
Marktwerking in het natuurbeleid vraagt om een ondernemende overheid
Met het Natuurakkoord binnen handbereik, koerst het kabinet Rutte aan op een trendbreuk in het Nederlandse natuurbeleid. Er komt minder (Rijks)beleid en minder publieke financiering en vele taken worden overgedragen van Rijk naar provincies. Met d...