Martin Fase

Gastauteur
Universiteit van Amsterdam en lid KNAW
Portret van Martin Fase
© Foto KNAW

Martin Fase is emeritus hoogleraar monetaire economie van de Universiteit van Amsterdam en voormalig onderdirecteur van De Nederlandsche Bank (DNB). Hij studeerde aan de UvA waar hij in 1969 promoveerde op een econometrisch proefschrift. Was na zijn promotie verbonden aan de universiteit van Wisconsin te Madison en aan de universiteit van Berkeley. Was werkzaam bij de Nederlandsche Bank waar hij verantwoordelijk was voor research. Was hoogleraar statistiek aan de Erasmus Universiteit en gedurende 1986-2002 deeltijd hoogleraar monetaire economie op de UvA. Van zijn hand verscheen een groot aantal wetenschappelijk publicaties. Is sinds 1986 lid van de KNAW en ontving in 1996 voor zijn wetenschappelijk werk de Piersonpenning. Maakte in 1987-2009 deel uit van de redactie van De Economist.

Artikelen

Het vermetele vertrouwen in een eenkennig monetaire beleidsvisie image
Het vermetele vertrouwen in een eenkennig monetaire beleidsvisie
Monetaire beleidsmakers binnen de ECB lijken het niet meer te weten. De effectiviteit van het ruime monetaire beleid heeft niet het beoogde effect op de inflatie, de economische bedrijvigheid en werkgelegenheid en het houdt bovendien geen rekening...
Investeer in geschiedenis van het economisch denken image
Investeer in geschiedenis van het economisch denken
Wie niet stilstaat bij de vraag hoe het denkraam en de werkwijze van de hedendaagse econoom zijn ontstaan, gaat al snel volledig op in het publiceren in toptijdschriften volgens geldende normen. Meer aandacht voor de geschiedenis van het economisc...
Is de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid onmisbaar? image
Is de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid onmisbaar?
De Nederlandse regering staat voor de moeilijke opdracht om enorme bezuinigingen in te vullen die de economie van Nederland op de lange termijn beïnvloeden en vormgeven. De WRR zou vanuit haar functie die rol moeten vervullen maar blijft volgens d...
Kunstveilingen floreren ondanks crisis image
Kunstveilingen floreren ondanks crisis
Kunstveilingen zoals Sotheby’s floreren ondanks de huidige financiële crisis. Daarmee wijkt de kunstmarkt duidelijk af van de vermogensmarkt. De monetair econoom Fase geeft een verklaring en zoekt het antwoord in het karakter van kunst waarbij het...