Onno Steenbeek

Gastauteur

APG, Amsterdam en Erasmus Universiteit Rotterdam

Onderwerp:
Dossiers:
Onno Steenbeek image

(c) APG

Onno Steenbeek (1967) is directeur van de afdeling ALM and Solutions van APG Asset Management. Deze afdeling speelt een centrale rol bij de bepaling van de financiële strategie van pensioenfondsen die aangesloten zijn bij APG. Ook biedt deze afdeling inzicht in de effecten van de nieuwe pensioenwet en dient het als kenniscentrum voor onderzoeksprojecten op het gebied van beleggingen en pensioenregelingen. Eén dag per week is Steenbeek als hoogleraar Risicobeheer van Pensioenfondsen verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Steenbeek verzorgt colleges op het gebied van vermogensbeheer en doet onderzoek, met name op het terrein van risicobeheer van pensioenfondsen.Naast deze functies is Steenbeek lid van de Raad van Commissarissen van Optimix Investment Funds N.V. en is hij lid van de Bestuurscommissie Vermogensbeheer en Balansmanagement van Pensioenfonds ABN-Amro. Recentelijk was hij tevens lid van de Commissie UFR en de Commissie Parameters, beide ingesteld door de staatssecretaris van SZW.

Artikelen

Meer keuzevrijheid leidt tot nieuwe rol pensioenprofessie image
Meer keuzevrijheid leidt tot nieuwe rol pensioenprofessie
De pensioenregeling van de toekomst zal naar alle waarschijnlijkheid meer keuzeopties en individuele componenten kennen. Hierdoor komt er meer eigen verantwoordelijkheid te liggen bij de individuele deelnemer. Deze ontwikkeling vraagt echter oo...
Wil men bij pensionering een gedeelte van pensioenvermogen opnemen? image
Wil men bij pensionering een gedeelte van pensioenvermogen opnemen?
Eén van de unieke aspecten van Nederlandse pensioenstelsel is het feit dat iedereen op pensioendatum verplicht is om het opgebouwde kapitaal om te zetten in een annuïteit. Andere landen met een ontwikkeld pensioenstelsel kennen de mogelijkheid ...