Eduard Ponds

Gastauteur

APG, Amsterdam, en Tilburg University

Onderwerpen:
Dossiers:
Eduard Ponds image
Eduard Ponds

Eduard Ponds (1958) is bijzonder hoogleraar Economie van Collectieve Pensioenen aan de Universiteit van Tilburg. Hij is expert in economie van pensioenen, in het bijzonder op het vlak van pensioenfondsen, (re)design van collectieve pensioenregelingen, risicomanagement, klassiek en value-based ALM, intergenerationele risicodeling. In 1995 is hij gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg. Naast zijn aanstelling aan de Universiteit van Tilburg is Eduard Ponds ook werkzaam bij APG (Algemene Pensioen Groep). Vanaf 1995 was hij achtereenvolgens actuaris, senior researcher vermogensbeheer, manager strategie pensioenfonds en thans is hij hoofd onderzoek en innovatie pensioenen bij de Directie Financiën APG.

Artikelen

Meer keuzevrijheid leidt tot nieuwe rol pensioenprofessie image
Meer keuzevrijheid leidt tot nieuwe rol pensioenprofessie
De pensioenregeling van de toekomst zal naar alle waarschijnlijkheid meer keuzeopties en individuele componenten kennen. Hierdoor komt er meer eigen verantwoordelijkheid te liggen bij de individuele deelnemer. Deze ontwikkeling vraagt echter oo...
Wil men bij pensionering een gedeelte van pensioenvermogen opnemen? image
Wil men bij pensionering een gedeelte van pensioenvermogen opnemen?
Eén van de unieke aspecten van Nederlandse pensioenstelsel is het feit dat iedereen op pensioendatum verplicht is om het opgebouwde kapitaal om te zetten in een annuïteit. Andere landen met een ontwikkeld pensioenstelsel kennen de mogelijkheid ...
Naar verbreding van de pensioenplicht  image
Naar verbreding van de pensioenplicht
4 dec 2015
Het Nederlandse pensioenstelsel is toe aan een grote herziening. Die noodzaak is er volgens Eduard Ponds om in te spelen op de heterogeniteit binnen de groep van pensioendeelnemers en op de groeiende behoefte aan meer keuzevrijheid en maatwerk....
Het ideaal van een nationaal pensioenfonds image
Het ideaal van een nationaal pensioenfonds
Door een opeenstapeling van aanpassingen aan het huidige pensioenstelsel dreigt een wezenlijk kenmerk van het pensioencontract te worden uitgehold: risicodeling binnen en tussen generaties werknemers. Jan Bonenkamp, Lex Meijdam, Eduard Ponds en Ed...