Richard van Kleef

Gastauteur
Erasmus Universiteit Rotterdam
Foto van Richard van Kleef
© Foto van Erasmus Universiteit

Richard van Kleef is universitair docent Ziektekostenverzekering aan het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn onderwijs- en onderzoeksactiviteiten concentreren zich op twee belangrijke aspecten van het Nederlandse zorgstelsel: risicoverevening tussen zorgverzekeraars en eigen betalingen voor verzekerden. Richard is in 2009 gepromoveerd. Sinds 2006 is hij lid van het Risk Adjustment Network t.b.v. internationale samenwerking en uitwisseling van onderzoeksresultaten op het gebied van risicoverevening.

Persoonlijke website

Artikelen

Slim en sociaal eigen risico in de zorg  kan miljarden besparen image
Slim en sociaal eigen risico in de zorg kan miljarden besparen
Het kabinet moet met forse bezuinigingsplannen komen om de overheidsfinanciën de komende jaren in de hand te houden. Een belangrijk deel van de bezuiniging zal in de gezondheidszorg moeten plaatsvinden. Volgens Van de Ven c.s. kunnen miljarden wor...