Wynand van de Ven

Gastauteur
Erasmus Universiteit Rotterdam
Wynand van de Ven image
Wynand van de Ven

Wynand van de Ven (1950) is als hoogleraar sociale ziektekostenverzekering werkzaam bij het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit Rotterdam. In zijn onderwijs- en onderzoek-activiteit richt hij zich op diverse aspecten van zorgverzekeringen, zoals zorginkoop, risicoverevening, eigen betalingen, keuzen in de zorg, prikkels tot doelmatigheid en internationale vergelijkingen. Hij is lid geweest van de Commissie “Keuzen in de Zorg” (“Commissie-Dunning”) en van de werkgroep die het SER-advies “Naar een gezond stelsel van ziektekostenverzekeringen” heeft opgesteld. Hij heeft ervaring in bestuurlijke functies (ziekenhuis, ziekenfonds) en als adviseur, onder andere van de Wereldbank.

Artikelen

Schaf zorgtoeslag af, zonder inkomenseffecten image
Schaf zorgtoeslag af, zonder inkomenseffecten
Hoe kunnen we de zorgtoeslag afschaffen en profiteren van de voordelen daarvan, zonder nadelige effecten? In deze bijdrage geven Wynand van de Ven en Erik Schut aan hoe dit kan worden gerealiseerd zonder inkomenseffecten. Zij weerleggen de kriti...
Slim en sociaal eigen risico in de zorg  kan miljarden besparen image
Slim en sociaal eigen risico in de zorg kan miljarden besparen
Het kabinet moet met forse bezuinigingsplannen komen om de overheidsfinanciën de komende jaren in de hand te houden. Een belangrijk deel van de bezuiniging zal in de gezondheidszorg moeten plaatsvinden. Volgens Van de Ven c.s. kunnen miljarden wor...
Fusie van zorgverzekeraar en ziekenhuis niet verbieden image
Fusie van zorgverzekeraar en ziekenhuis niet verbieden
De Tweede Kamer wil het fuseren van zorgverzekeraars en ziekenhuizen verbieden. Dergelijke fusies zouden de keuzevrijheid op het spel zetten en de marktwerking uitschakelen. Volgens de Rotterdamse economen Schut, Varkevisser en Van de Ven zijn dit...