Thomas Niaounakis

Gastauteur

Technische Universiteit Delft, IPSE Studies

Thomas Niaounakis image

(c) TU Deflt

Thomas Niaounakis is onderzoeker en promovendus bij IPSE Studies (TU Delft/CAOP). Thomas studeerde econometrie en economie (cum laude) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.  Zijn onderzoek richt zich op de doelmatigheid en productiviteit van de publieke sector. Een centraal thema in zijn onderzoek is schaalgrootte.

Artikelen

Skyline Den Haag
Nieuwe fusietoets scholen overbodig
In het basis- en voortgezet onderwijs zijn fusies aan de orde van de dag. Fusies die soms eindigen in megalomane grote structuren. Om de fusiedrang te beteugelen, heeft het ministerie van OCW in 2011 een tamelijk bureaucratische fusietoets ingest...