Jos Blank

Gastauteur

Technische Universiteit Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam, IPSE Studies

 

Portret van Jos Blank
© Foto Universiteit Delft

Jos Blank is directeur van het Centrum voor Innovaties en Publieke Sector Efficiëntie Studies (IPSE) aan de Technische Universiteit Delft. Hij is tevens bijzonder hoogleraar Productiviteit Publieke Sector aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Artikelen

Doelmatigheid essentieel in Regeerakkoord image
Doelmatigheid essentieel in Regeerakkoord
De plannen van Rutte IV zijn lastig uitvoerbaar, gezien de krappe arbeidsmarkt. Het grote risico is dat gepoogd wordt deze problemen de baas te worden door verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Een loonspiraal dreigt, ook door de sterk gestegen c...
Skyline Den Haag
Nieuwe fusietoets scholen overbodig
In het basis- en voortgezet onderwijs zijn fusies aan de orde van de dag. Fusies die soms eindigen in megalomane grote structuren. Om de fusiedrang te beteugelen, heeft het ministerie van OCW in 2011 een tamelijk bureaucratische fusietoets ingest...
plaatsnaambord
Paspoort duurder door gemeentelijke schaalvergroting
Een vergroting van gemeenten naar 100.000 inwoners, zoals het nieuwe kabinet wil, gaat niet alleen gepaard met forse overgangskosten op korte termijn maar ook met hogere kosten per inwoner op de langere termijn. Het is een fictie dat met deze maat...