Toon Meelen

Gastauteur
Universiteit Utrecht
Meelen
TM
Toon Meelen (1988) is promovendus innovatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht. In zijn onderzoek bestudeert hij de rol van gebruikers in de opkomst van elektrische auto's en de deeleconomie. Met zijn onderzoeksvoorstel "The Geography of User Involvement in Transitions towards Sustainability: The Case of Electric Vehicles" won hij een NWO onderzoekstalentbeurs.

Artikelen

Wat is nu eigenlijk deeleconomie? image
Wat is nu eigenlijk deeleconomie?
In de deeleconomie laten consumenten elkaar gebruik maken van hun onderbenutte consumptiegoederen, zoals auto's, huizen en gereedschap. De voordelen van deelplatforms zoals Airbnb zijn te groot om het verbieden ervan te rechtvaardigen. Dat hoeft o...