Toon van Eijk

Gastauteur
 
Portret van Toon van Eijk
Toon van Eijk
Toon van Eijk (1952) is een gepensioneerd tropisch landbouwkundig ingenieur. Hij volgde zijn opleiding tot tropisch landbouwkundige aan de Landbouwuniversiteit te Wageningen van 1970-1978. In de periode 1978-2007 werkte hij ruim 20 jaar op het platteland in Oostelijk en Zuidelijk Afrika als landbouwkundig onderzoeker voor FAO, DGIS, FINNIDA en KIT. Daarnaast heeft hij ruim 50 korte missies in Afrika en Azië uitgevoerd voor nationale en internationale organisaties tot eind 2016. In 1998 is hij gepromoveerd in Wageningen op een proefschrift over zijn werkervaringen in Afrika. Hij heeft vele artikelen over ontwikkelingssamenwerking en de landbouwproblematiek in Nederland gepubliceerd in Civis Mundi - Tijdschrift voor Sociale Filosofie en Cultuur (zie de folder Civis Mundi op zijn website: www.toon-van-eijk.nl). Zijn laatste boek is: Van Eijk T. (2021). Klimaatcrisis, gedragsverandering en bewustzijnsontwikkeling. Lulu (Ook beschikbaar als pdf-file).

Artikelen

De klimaatcrisis, gedragsverandering en bewustzijnsontwikkeling image
De klimaatcrisis, gedragsverandering en bewustzijnsontwikkeling
Het is evident dat de klimaatcrisis om structurele maatregelen vraagt, bijvoorbeeld een CO2-heffing. Om structurele maatregelen effectief te laten zijn dient er ook een mentaliteitsverandering plaats te vinden. Toon van Eijk betoogt dat er meer aa...
Met alleen multidisciplinariteit komen we er niet image
Met alleen multidisciplinariteit komen we er niet
Economen moeten zich realiseren dat het marktsysteem te ingewikkeld is om als geheel te doorgronden. Dit lukt ook niet door de inzichten uit verschillende disciplines aan elkaar te knopen. In de interactie tussen verschillende actoren in markten o...
Hoe de statuswedloop kan worden beperkt image
Hoe de statuswedloop kan worden beperkt
De statuswedloop is een van de belangrijkste oorzaken van overconsumptie en het is daarmee ook een belangrijke oorzaak van de kredietcrisis. Veel geopperde oplossingen zoals een progressieve consumptiebelasting of het benadrukken van normen en waa...