Willem van Leeuwen

Gastauteur

Wetenschappelijk Instituut CDA

Onderwerp:
Willem van Leeuwen image

(c) CDA

Willem van Leeuwen (1953) is na zijn HEAO, afgestudeerd in het Nederlands Recht (Radboud Universiteit Nijmegen en Universiteit van Amsterdam). Vanaf 1992 was hij directeur, vanaf 1997 tevens voorzitter van het NCIV. Na de fusie tussen NCIV en NWR in 1998 was hij tot 2009 voorzitter en algemeen directeur van Aedes vereniging van woningcorporaties. In die hoedanigheid heeft hij veel bestuurlijke functies in de sector woningcorporaties vervuld. Willem van Leeuwen vervult momenteel functies op het brede terrein van maatschappelijk ondernemen en governance. Zo is hij voorzitter van de RvC van Vivare (2011), een regionaal werkende woningcorporatie in Arnhem www.vivare.nl en op voordracht van de Maatschappijraad lid van de RvC van Stadgenoot Amsterdam. Ook is hij als fellow verbonden aan het Wetenschappelijk Instituut (WI) van het CDA. In december 2013 publiceerde het WI de ‘Periscoop’ Het CDA en de maatschappelijke onderneming. In juni 2012 verscheen het boek dat hij samen met Paul Simons schreef: “Toezicht en de maatschappelijke onderneming; balanceren in het krachtenveld”

Van Leeuwen was als initiatiefnemer tot 2009 voorzitter van het Platform Maatschappelijke Ondernemingen (v/h NTMO). Van 2001 - 2009 was hij voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland. In de periode 2005-2011 was hij in verschillende functies bestuurlijk actief bij de Federatie Opvang. Van 2009 tot de opheffing in december 2013 was hij voorzitter van Buurt Alliantie en vanaf de oprichting tot de aanpassing van de bestuursstructuur was hij voorzitter van de Raad van Toezicht van de branchevereniging PO-Raad (2008) www.poraad.nl.

Willem van Leeuwen is actief als consultant op het terrein van governance, maatschappelijke ondernemingen en civil society. In die rol is hij beschikbaar voor strategisch beraad in bestuur en raad van toezicht/commissarissen, begeleid hij de zelfevaluatie van raden van toezicht/commissarissen en houdt hij inleidingen of treedt op als dagvoorzitter.

Artikelen

Maak burger eigenaar van maatschappelijke ondernemingen image
Maak burger eigenaar van maatschappelijke ondernemingen
De regering heeft zijn mond vol over de participatiesamenleving, maar gaat dat begrip echt leven? Volgens Gradus en Van Leeuwen heeft de regering een verkeerd beeld van burgerschap en zal haar bemoeizucht verstikkend uitwerken. Hun oplossing: laa...